telefoonnummer psycholoog Oss 06 - 1263 7702
e-mailadres psycholoog Oss marion@osspsycholoog.nl
Psycholoog aan de Vlierbes te Oss Vlierbes 3, 5345 JC Oss
Psycholoog Oss

Behandeltarief en vergoeding - Psycholoog Oss

Tarief en tijdsduur

Individuele sessie / Intake (1 uur): € 90,-
Individuele sessie (1 ½ uur): € 130,-
Relatiesessie / Intakegesprek (1 ½ uur): € 150,-

Voor een individuele sessie wordt standaard een uur ingepland, maar een langere sessie (1.5 uur) is uiteraard ook mogelijk. Voor relatietherapie (en andere afspraken met meer dan één persoon) wordt anderhalf uur ingepland en die tijd is ook echt nodig. Verderop in het proces kan een uur soms voldoende zijn (tarief € 120,-).

Een sessie kan op verzoek langer of korter duren, en wordt verrekend volgens het geldende uurtarief. Uitzondering hierop vormt de intake die 15-30 minuten kan uitlopen zonder bijkomende kosten.

Doorgaans zijn 5 à 8 sessies nodig om zelf weer verder te kunnen, en soms zijn enkele gesprekken al voldoende. Ik zal hierover adviseren maar jij bepaalt zelf uiteindelijk hoeveel sessies je wilt volgen en in welk tempo.

Ook telefonische- en skypesessies zijn op afspraak mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.
 

Vergoedingsregeling vanuit aanvullende verzekering

Mijn behandelingen worden doorgaans vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt dan onder de noemer "psychosociale zorgverlening".
Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken en een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit maakt psychologische hulp die wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering in veel gevallen aantrekkelijker dan psychologische hulp die wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
De hoogte van de vergoeding verschilt erg per zorgverzekeraar, dus kijk je polis er goed op na of bel even met je zorgverzekeraar voor de precieze vergoeding. (Geef hierbij aan de zorgverzekeraar aan dat ik als psycholoog ben aangesloten bij het NFG en het RBCZ.)
 

Overige mogelijkheden tot vergoeding

In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen:
  • Via je werkgever (als deze hiervoor verzekerd is)
  • Via studiefondsen voor studenten
  • Via het UWV en CIZ (in het kader van reïntegratie/werkbehoud)
  • Via het PGB (Persoons Gebonden Budget), zie www.pgb.nl
  • Middels een coulanceformulier, waarmee je een verzoek indient bij je zorgverzekeraar, en hierbij aangeeft dat je bij deze praktijk de beste hulp verwacht

Betaling en afzeggen

Een sessie wordt contant betaald. Je krijgt hiervoor een betalingsbewijs, en ontvangt naderhand de factuur. Komt een gemaakte afspraak niet uit? Geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren even door zodat ik nog iemand anders kan inplannen. Anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde sessietijd in rekening te brengen.


Neem vrijblijvend contact met mij op

Heb je nog vragen over de vergoeding van mijn hulp? Of wil je weten of ik ook jou kan helpen? Bel of mail mij en ik vertel je direct of en hoe ik je kan helpen.

 
Psycholoog-NIP
Afspraak op korte termijn
Vergoedingen mogelijk
Heb je nog vragen?
neem contact op met Psycholoog Oss
Aangesloten bij:
Logo Nederlands Instituut Psychologen NFG logo RBCZ
Deel mijn website: